Spring naar inhoud

T: +31 (0)511 - 539 223

Camping aan het water, in het hart van Friesland

Alde Feanen

Nationaal Park de Alde Feanen

Camping It Wiid is gelegen midden in natuurgebied de Alde Feanen. Dit gebied is sinds februari 2000 het 16e Nationaal Park van Nederland. De Alde Feanen is 2187 hectare groot. Het gebied heeft de status van Nationaal Park gekregen omdat het zo waardevol is en bescherming verdient.

Men vindt er grote plassen, petgaten, rietvelden, trilvenen, schraallanden, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden. Diverse landschaps- en vegetatietypen zijn er te vinden, elk met hun eigen planten- en dierenwereld. Zo worden er meer dan vierhonderd plantensoorten en meer dan honderd soorten broedvogels aangetroffen.

De moerasgebieden van midden Friesland stonden lang bekend als een uitstekend leefgebied voor de otter. Toen duidelijk werd dat dit zoogdier op het punt stond om in Nederland uit te sterven, werd begonnen met het zogenaamde Otterproject. Het totale leefmilieu van het dier zal moeten worden aangepakt om herintroductie mogelijk te maken. Zo is de otter het symbool van een grootscheepse aanpak van natuur en milieu geworden.

Het gebied is varend het best te bekijken. Er is een vaarroute voor kleine bootjes, met op diverse plaatsen aanlegsteigers. Ook zijn er verschillende wandelroutes. Er zijn regelmatig vaar- en wandelexcursies in de diverse deelgebieden, bijvoorbeeld met de zonne-energieboot de Blaustirns. In samenwerking met It Fryske Gea organiseert Camping It Wiid enkele van deze excursies in het hoogseizoen.

natuur achter camping vorjaar 2009 043   DSC00870-1  Alde Feanen  - Camping It Wiid   natuur achter camping vorjaar 2009 053