Helicopters op campingterrein It Wiid

Wetterskip Fryslan en Rijkswaterstaat brengen de komende maanden met helicopters de hoogte van de provincie in kaart. De bestaande hoogtekaarten uit 1999 zijn verouderd. Door inklinking van veen en bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning zal Friesland op veel plaatsen zijn gezakt., zo is de verwachting. Het werk is onlangs begonnen vanaf  Camping It Wiid, de werkzaamheden worden uitgevoerd door Fugro.