Borg

Deze eenmalige machtiging vult u in als u:

A. Een bungalow huurt op de camping of Buitenplaats
B. Als u een boot huurt op Camping It Wiid

De borg wordt pas in rekening gebracht als blijkt dat u de woning niet juist heeft achtergelaten of schade veroorzaakt is aan de gehuurde boot, door uw schuld. U heeft bij de boot een eigen risico van € 500,-.

Eenmalige machtiging Nederlands

Einmalige Ermächtgung Deutsch

Debit form English