Nieuwe website Nationaal Park

PERSBERICHT

Nieuwe website Nationaal Park De Alde Feanen

Met ingang van 1 februari 2011 beschikt Nationaal Park De Alde Feanen over een geheel vernieuwde website (www.np-aldefeanen.nl). De site heeft een frisse eigentijdse uitstraling gekregen en sluit nu aan bij de landelijke huisstijl van de twintig Nationale Parken, die Nederland rijk is. Op de site vindt u onder andere informatie over ontstaan, landschap, natuur, beheer en recreatieve mogelijkheden in Nationaal Park De Alde Feanen. Ook is er een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan de vele activiteiten die het Nationaal Park in samenwerking met It Fryske Gea organiseert en wordt de bezoeker geïnformeerd over actuele zaken in het gebied. De site vormt dan ook de virtuele toegangspoort tot Nationaal Park De Alde Feanen.

www.np-aldefeanen.nl