Bolsward

Handelstad

De stad Bolsward is ontstaan uit twee terpvestigingen aan de Middelzee. Door deze gunstige ligging werd Bolsward een handelsstad en havenstad. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten en sloot zich aan bij het Hanzeverbond. Na de dichtslibbing en inpoldering ontwikkelde Bolsward zich tot een belangrijk machtcentrum voor de hele Greidhoek. Door de handel in boter en kaas beleefde Bolsward in de 17e en 18e eeuw een grote welvaart. Uit deze tijd is nog veel bewaard gebleven, zoals het stadhuis in renaissancestijl, de Martinikerk en fraaie gevels.

Elfstedentocht op de fiets

Bolsward is tevens start- en eindpunt van de Elfstedentocht op de fiets, die jaarlijks op 2e Pinksterdag wordt verreden.