Franeker

De rijke historie van Franeker

Tussen de 11e en 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot een economisch, cultureel en bestuurlijk centrum. Bolwerken, poorten, dwingers, statige stinsen en een grote kerk zijn bewijzen van deze ontwikkelingen. De stad werd bestuurd door adellijke families, die in de Stinsen woonden. Hertog Albrecht van Saksen vestigde zich in de 15e eeuw in Franeker en even leek het erop dat Franeker de hoofdstad van Friesland zou worden. Toen de keus op Leeuwarden viel, kreeg Franeker als beloning in 1558 een eigen universiteit. Tijdens het bestaan genoot de universiteit grote bekendheid, vooral op theologisch en juridisch gebied. In de Franse tijd (1811) moest zij de deuren sluiten. De bloei van Franeker duurde tot in de 18e eeuw.

De kaatsstad

Tegenwoordig wordt Franeker ook wel de kaatsstad genoemd. Elk jaar wordt hier de beroemde PC-kaatswedstrijd gehouden, die duizenden bezoekers trekt. De stad heeft er een speciaal terrein voor naast “de Bogt fan Guné”, de oudste studentenherberg van ons land.

Het Eise Eisinga Planetarium

Waar Franeker nog steeds bekendheid om geniet, is zonder twijfel het Eise Eisinga Planetarium tegenover het prachtige Renaissancestadhuis. Het oudste nog werkende planetarium ter wereld is gebouwd door Eise Eisinga in de periode tussen 1774 en 1781. Ruim 200 jaar later kun je nog steeds de actuele stand van de planeten aflezen.