Harlingen

Een historische zeestad

Harlingen is een historische zeestad en nog altijd sterk verbonden met zee en de scheepvaart. In de Noorder- en Zuiderhaven, midden in de stad, heerste eb en vloed. Vrachtschepen uit Rusland, Scandinavië of Engeland, veerboten naar Terschelling en Vlieland, viskotters, talloze tjalken, klippers en jachten dragen bij tot bedrijvigheid in de havens. Het eeuwenoude centrum kent vele monumenten zoals patriciërshuizen, pakhuizen, het stadhuis, torens en kerken, grachten en bruggen.

Het huidige Harlingen

In totaal heeft Harlingen meer dan 500 monumentale panden met prachtige gevels die doen denken aan de bloeitijd van de handel en de scheepvaart (walvisvaart). Twee van de zeven bolwerken, die een onderdeel vormen van de stadsverdediging aan landszijde, zijn nog intact en omgeven door singels. Het oude patroon van straten en stegen bepaalt het karakter van de knusse binnenstad. Restaurants, cafés en ’s zomers de terrasjes op de Noorderhaven, de Waddenpromenade en de Voorstraat, zorgen voor gezellige drukte. In de haven ligt de grootste bruine vloot van Nederland. Talloze tjalken en klippers hebben Harlingen als thuishaven.