Alde Feanen

Nationaal Park de Alde Feanen

Camping It Wiid is gelegen midden in natuurgebied de Alde Feanen. Dit gebied is sinds februari 2000 het 16e Nationaal Park van Nederland. De Alde Feanen is 2187 hectare groot. Het gebied heeft de status van Nationaal Park gekregen omdat het zo waardevol is en bescherming verdient.

Men vindt er grote plassen, petgaten, rietvelden, trilvenen, schraallanden, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden. Diverse landschaps- en vegetatietypen zijn er te vinden, elk met hun eigen planten- en dierenwereld. Zo worden er meer dan vierhonderd plantensoorten en meer dan honderd soorten broedvogels aangetroffen.

De moerasgebieden van midden Friesland stonden lang bekend als een uitstekend leefgebied voor de otter. Toen duidelijk werd dat dit zoogdier op het punt stond om in Nederland uit te sterven, werd begonnen met het zogenaamde Otterproject. Het totale leefmilieu van het dier zal moeten worden aangepakt om herintroductie mogelijk te maken. Zo is de otter het symbool van een grootscheepse aanpak van natuur en milieu geworden.

Het gebied is varend het best te bekijken. Er is een vaarroute voor kleine bootjes, met op diverse plaatsen aanlegsteigers. Ook zijn er verschillende wandelroutes. Er zijn regelmatig vaar- en wandelexcursies in de diverse deelgebieden, bijvoorbeeld met de zonne-energieboot de Blaustirns. In samenwerking met It Fryske Gea organiseert Camping It Wiid enkele van deze excursies in het hoogseizoen.

Onderstaand een mooie film over NP De Alde Feanen:

De otter terug in de Alde Feanen!

Sinds 2015 is de otter terug gekeerd in de Alde Feanen! Op vrijdag 21 november 2015 vond oud medewerker van It Fryske Gea en otterspecialist Tjibbe de Jong vlakbij Aldegea (Sm) uitwerpselen van een otter. De gevonden uitwerpselen zijn zogenaamde spraints, ook wel geurvlaggen genoemd, die een otter achterlaat ter afbakening van zijn territorium. De aanwezigheid van deze otter in De Alde Feanen is een kroon op het werk van de beheerder It Fryske Gea. It Fryske Gea heeft de omvang en de natuurkwaliteit van dit unieke laagveengebied flink verbeterd. Verschillende planten en diersoorten profiteerden al van deze verbeteringen in het bijna 4.000 ha grote gebied. Nu blijkt ook de otter de genomen inspanningen te waarderen. Volgens Piet de Wit, hoofd terreinbeheer van It Fryske Gea, heeft het dier zijn leven moeten wagen voor de oversteek naar dit unieke natuurgebied. “Waarschijnlijk komt het dier uit de Weerribben, Wieden of Rottige Meenthe. In het kader van het herintroductieproject zijn in deze gebieden otters uitgezet. Meer informatie vind je uiteraard bij het bezoekerscentrum van NP Alde Feanen; direct naast de camping.

Podcast met Freek Vonk

In februari van 2015 bezocht Freek Vonk De Alde Feanen om de podcast op te nemen. Freek Vonk, de welbekende bioloog die verschillende programma’s op TV presenteert en over de hele wereld reist op zoek naar bijzondere dieren. De podcast bestaat uit meerdere geluidsfragmenten, waarmee Freek de jeugd en volwassenen op eigen enthousiaste wijze door het gebied leidt. Hij krijgt daarbij hulp van Germ van der Burg, Districtshoofd Midden bij It Fryske Gea. In de podcast passeren onder andere ijsvogels, roerdompen, otters, modderkruipers en zeearenden de revue. Ook hebben Freek en Germ aandacht voor bijvoorbeeld petgaten, blauwgraslanden en ‘fryske pompeblêden’.

De podcast is onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming Business’. Het doel van de podcast is om jongeren enthousiast te maken voor het Nationaal Park De Alde Feanen en natuur in het algemeen. De podcast is gratis te downloaden via Izi Travel. Ook is de podcast beschikbaar via iTunes en TOURtoDO (tourcode PodcastFreekVonk). De audiovaarroute is geschikt voor Android, Apple en Windows apparaten.