Visdocumenten

Op It Wiid wordt veel gevist! Geen wonder met zo’n prachtige locatie aan het water. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de vergunningen etc. Vispassen kun je krijgen in onze supermarkt. Een vispas is een wettelijk vereist document dat alle hengelaars van 15 jaar en ouder op zak dienen te hebben. Ook kinderen jonger dan 15 jaar en met 2 hengels vissen of met b.v. kunstaas of op snoek vissen hebben een vispas nodig.

De Vispas

Vissen is met bijna twee miljoen sportvissers één van onze meest beoefende vormen van openluchtrecreatie in Nederland. Voor de verbetering van de vismogelijkheden, het watermilieu en de vangstkansen wordt door de 900 plaatselijke hengelsportverenigingen en de 7 regionale hengelsportfederaties veel werk verzet. Zij worden daarbij ondersteund door de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland te Bilthoven.

Het geld dat nodig is voor al die activiteiten wordt door de sportvissers zelf bijeengebracht via de aanschaf van de VISpas of de Kleine VISpas. Deze visdocumenten vormen samen met de bijbehorende lijsten van viswateren de wettelijk vereiste schriftelijke toestemming (‘visvergunning’) om te mogen sportvissen. Via deze documenten wordt de sportvisserij gereguleerd, mede in het belang van het visstandbeheer. Controle op het bezit van deze visdocumenten is derhalve van het grootste belang. Geen visdocumenten betekent geen geld voor de verbetering van de visstand.

Leuk weetje! : In het water rondom It Wiid zwemmen de meest voorkomende zoetwatervissen zoals snoek, karper en baars. Op de landtong vis je direct vanaf jouw plek in de Fokkesloot. Maar ook op veld A en veld Q vis je direct vanaf jouw plek. Op andere plaatsen is het viswater nooit ver weg. Vanaf de kant heb je een uitstekende locatie om samen te vissen en zelfs onderling een viswedstrijd te houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de receptie.