Protocol Meerpaal


Vanaf Pinkstermaandag 12.00 mag ons eetcafé weer open!

We begrijpen natuurlijk dat deze opening alleen mogelijk is, als we ons aan een aantal
afspraken houden.
Het uitgangspunt is 1,5 meter afstand. Hiervoor hebben we tafels verplaatst en looproutes
aangebracht in het pand.
Voor een plekje binnen in ons restaurant is het verplicht te reserveren. Binnen 1,5 meter aan
een tafel, mag alleen voor huishoudens óf maximaal twee personen uit verschillende
huishoudens.
Gezien de wisselende maatregelen uit de overheid en ons eigen beleid kunt u maximaal 1
week van te voren reserveren! Alvorens we deze periode gaan verlengen, willen we er eerst
zeker van zijn of we de juiste maatregelen getroffen hebben.
Ook zijn we in verband met de beperkte capaciteit genoodzaakt een eindtijd aan uw
reservering te verbinden. We gaan werken met 4 shifts, te wetenꓽ
Lunch Shift van 12.00 tot 14.00 (alleen in het weekend)
Borrel Shift van 14.30 tot 16.30 (alleen in het weekend)
Diner Shift 1 van 17.00 tot 18:45 (dinsdag en woensdag gesloten)
Diner Shift 2 van 19.00 tot 21.00 (dinsdag en woensdag gesloten)
Voor zitplaatsen op het terras hoeft u niet te (en kunt u niet) reserveren. Ook hier geldt het
maximum van twee personen uit verschillende huishoudens.
Bij binnenkomst vragen wij u te wachten op een medewerker, deze zal een aantal vragen
stellen om uw gezondheid te verzekeren. Daarna zult u naar uw tafel gebracht worden.
Dankzij dit controlegesprek, mogen wij ook aan tafel bedienen binnen 1,5 meter.
Reserveren kan via telefoonnummer: 0511-539664 .
of via ons e-mailadres: info@eetcafedemeerpaal.nl
Bij het afrekenen willen wij u vragen zoveel mogelijk met pin te betalen.
Deze afspraken hebben wij natuurlijk niet zelf bedacht, maar zijn een resultaat van de
gesprekken tussen de Koninklijke Horeca Nederland en het kabinet. Wilt u alle afspraken
doorlezen? Deze vindt u op: https://khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
Wij kijken er erg naar uit u weer te mogen verwelkomen!
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.