Zaterdag 11 februari 2012 Alde Feanen schaatstocht


Schaatsen in Nationaal Park ‘De Alde Feanen’

Alde Feanen schaatstocht 20 en 40 km

 Zaterdag 11 februari 2012 te Earnewâld

Earnewâld ligt midden in een bijzonder rijk en uniek natuurgebied. De Oude Venen en het Princenhof gebied  is een fantastische omgeving met een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen, moerasbossen, grote en kleine eilanden. De landschappelijke variatie zorgt voor een enorme rijkdom aan planten en dieren.

Een schitterend natuur- en schaatsgebied dat zijn weerga in Nederland nauwelijks kent.

Start: 9.30 tot 16.00uur
I
nschrijven tot:  13.00uur
Prijs: Kinderen tot 12 jaar € 5.00 Volwassenen €7.50

 

Er zijn 3 locaties om in te schrijven:
Restaurant De buitenplaats op bungalowpark It Wiid,  Koaidyk 8,  9264 TP,  Earnewâld
Eetcafé Westersail,  Wiidswei 1a,  9264 TL,  Earnewâld
Hotel Princenhof,  PietMiedemaweg 15,  9264 TJ,  Earnewâld

Parkeren: volg de borden en de aanwijzing van de verkeersregelaars.

 

 Deelname is voor eigen risico